Bemutatkozás

Jogvédő társadalmi szervezetek

 

▪ SZÖVETSÉG:
 

A Magyar Hitelfelvevők Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) az 1989. évi II. tv. 4.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó – és a Pest Megyei Bíróság által TE – 4156 szám alatt nyilvántartásba vett - társadalmi szervezet.

 

A Szövetség jogállása:

A Szövetség az egyesülési jogról szóló, módosított 1989. évi II. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyv egyesülésről szóló 61.-63.§-ai alapján létrejött jogi személy.

 

A Szövetség célja:

A Szövetség, mint nevében is jelzi elsősorban a hitelnyújtó társaságok tevékenysége során kárt szenvedettek – valamint az ehhez kapcsolódóan más állampolgárok – támogatását, részükre segítség nyújtását tekinti céljának.

E cél érdekében felvállalja az arra rászoruló állampolgárok részére tanácsadás nyújtását, továbbá szükség szerint az érdekeik képviseletét.

 

A Szövetség 2004.-év decemberében alakult, működési ideje határozatlan, és kiterjed az ország egész területére.

 

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független.
 

A Szövetség alapító elnöke Nagy Sándor István.

 

▪ EGYESÜLET:
 

A Biztosítók Károsultjainak Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) az 1989. évi II. tv. 4.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó – és a Pest Megyei Bíróság által TE – 4148 szám alatt nyilvántartásba vett - társadalmi szervezet.

 

Az Egyesület jogállása:

Az Egyesület az egyesülési jogról szóló, módosított 1989. évi II. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyv egyesülésről szóló 61.-63.§-ai alapján létrejött jogi személy.

 

Az Egyesület célja:

A Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban a biztosító társaságok tevékenysége során kárt szenvedettek – valamint az ehhez kapcsolódóan más állampolgárok – támogatását, részükre segítség nyújtását tekinti céljának.

E cél érdekében felvállalja az arra rászoruló állampolgárok részére tanácsadás nyújtását, továbbá szükség szerint az érdekeik képviseletét.

 

Az Egyesület 2004.-év decemberében alakult, működési ideje határozatlan, és kiterjed az ország egész területére.

 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független.
 

Az Egyesület alapító elnöke Nagy Sándor István.