Ingatlanjog

  • Jogi tanácsadás ingatlannal kapcsolatos jogviták esetén
  • Birtok, illetve birtokvédelemmel összefüggő jogviták kezelése
  • Adásvételi szerződések szerkesztése, ellenjegyzése, - teljes körű jogi képviselet
  • Adásvételi szerződés minta
  • Képviselet ingatlan-nyilvántartási eljárásban
  • Ingatlan-végrehajtás (az eljárás felfüggesztése, megszüntetése)
  • Polgári peres képviselet, - keresetindítás, beavatkozás már folyamatban levő perbe
  • Szerződések érvénytelensége (megtámadhatóság/semmisség)
  • Lakásbérleti szerződés
  • Kölcsönszerződések módosítása peren kívüli, illetve igény és szükség szerint peres eljárásban