Ha időt akar nyerni jogvitája során

Ahogy a latin mondja;
 
Qui habet tempus, habet vitam.
Aki időt nyer, életet nyer.
 
Nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur.
Úgy tekintendő, hogy nem jár el csalárdul (az), aki a saját jogát gyakorolja.
 
 
Az alkotmányjog és az eljárási jogok által biztosított alapvető jogok, illetve jogintézmények, illetőleg az
azokhoz kapcsolódó határidők – az adott peres vagy peren kívüli jogvita során történő – jogszerű alkalmazása nem jogszabályellenes.
 
A képviselettel kapcsolatos meghatalmazás tekintetében keresse a Szövetség elnökét!
 
Információ: 06 70 556 1670