A kátyúk okozta károkkal kapcsolatos kártérítések

I. Elsődleges teendők
Az első és legfontosabb dolog, a baleset környezetének, a kátyú méreteinek, mélységének dokumentálása. Készítsünk fényképet az útról, a kátyúról, a baleset helyszínéről, a gépkocsink sérüléseiről. Ezt ma már megtehetjük mobiltelefonunk segítségével is. Ha tanú is látta esetleg a káreseményt, adatait kérjük el, lehet hogy hasznunkra lesz a későbbiekben.
Mindenképpen hívjuk ki a rendőrséget , akik szintén dokumentálják a helyszínt, jegyzőkönyvet vesznek fel, igazolást állítanak ki. Az igazolásból kiderül az is, hogy a káresemény hol, mikor milyen út-látási viszonyok között következett be. Az igazolásból kiderül majd az is, hogy volt-e kihelyezve az úthibát jelző tábla. Azt már ilyenkor célszerű kideríteni (és ebben a rendőrség is segíthet), hogy az adott útszakasz Budapesten kerületi vagy fővárosi fenntartású-e, vidéken az önkormányzat végzi-e a fenntartást, karbantartást vagy más gazdálkodó szervezet.
Aztán meg kell győződnünk arról is, hogy nem zajlott-e ott, akkor valamilyen közműfelújítás, nem volt-e ez ahhoz tartozó, csatlakozó munkaterület.

II. Kárbejelentés, igényérvényesítés
Miután a fentiek kiderítése megtörtént, a kárigényt haladéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül jelentsük be a közútkezelőnek. Ha van a közútkezelőnek felelősségbiztosítása, ő megküldi az iratokat a Biztosítónak. Ezt követően a Biztosító megszemlézi a gépjárművet, kárfelvételi jegyzőkönyv készül. Ezután kezdődhet csak meg a javítás. Nem célszerű ez előtt semmilyen javítás végezni, mivel nehéz a későbbiekben bizonyítani, hogy valóban a kátyúba hajtás miatt sérült az a bizonyos alkatrész és annak pontosan annyi a javítási költsége, amennyit kifizettünk.

A bejelentéshez szükséges okmányok:
• a kárt, eseményt bejelentő személyi igazolványa,
• a gépjárművet vezető személy vezetői engedélye,
• a gépjármű forgalmi engedélye,
• a gépjármű környezetvédelmi igazoló lapja (zöld kártya),
• a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás igazolása,
• ha nem a tulajdonos a bejelentő, akkor meghatalmazás,
• nyilatkozat casco biztosításról (nem feltétel).

A bejelentésnél közölni kell:
• az esemény idejét, pontos helyét /kerület, út, tér, házszám …stb.
• milyen körülmények között, mi történt,
• a sérülés, kár becsült mértékét.

A bejelentéshez mellékelni lehet továbbá:
• a káreseményt, illetve annak bekövetkezését helyszínen észlelő tanuk adatait /név, lakcím/,
• hatósági (rendőrségi) intézkedést lezáró hivatalos feljegyzést,
• fényképfelvételt a káresemény helyszínéről.

III.   Hol tehetek bejelentést?
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt országos úthálózaton (nem autópálya, nem önkormányzati és fővárosi utak) úthibából adódó káreseteket  – káresemény bekövetkezési helye szerint – illetékes megyei igazgatóságán lehet bejelenteni személyesen, postai úton vagy e-mailen
Kárigényt a gépjármű tulajdonosa, illetve az általa meghatalmazott személy érvényesíthet, ezért a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát is szükséges csatolni a bejelentéshez.
A weboldalon található kárbejelentő lapot a személyes bejelentéskor, vagy előzetesen is ki lehet tölteni és elküldeni a kárbejelentéssel együtt, célszerű csatolni továbbá a kár összegét, bekövetkeztét igazoló iratot, például fényképet, tanúnyilatkozatot, rendőrségi helyszínelési jegyzőkönyvet, szakszervizi, Biztosítói javítási kalkulációt, javítási számlát.

Ha autópályán történt a káresemény, az Állami Autópályakezelő ZRt.-hez fordulhatunk. Elérhetőségek: H-1134, Budapest, Váci út 45/b, levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1170
Tel.: 06 40 40 50 60 , 06 1 436 8200

 

Amennyiben fővárosi fenntartású útról van szó, kárbejelentésünket az alábbi címen tehetjük meg:

Budapest, XI. Bánk bán utca 8-10. Fsz.7.
Ügyfélfogadás: Hétfőtől – Csütörtökig:  8:00 – 14:00 óráig
Pénteken :    8:00 – 12:00  óráig
Telefon: 06-40-353-353
Fax:  464-6860

Vidéken ill. főváros egyes részein (ahol nincs tömegközlekedés) a közutak önkormányzati kezelésben vannak, vagy az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, esetleg megyei közútkezelők foglalkoznak kátyúkárral. Erről pontos tájékoztatást a rendőrség ill. a helyi önkormányzat tud adni.