Keresetlevél


► Keresetlevél szerkesztésével, - illetve annak anyagi jogi, és eljárásjogi joghatásaival - kapcsolatos kérdéseivel keresse a Szövetség munkatársát!  Tel: 06 70 5561670

 

Fogalom és tartalom

A kereset és a keresetlevél nem azonos fogalmak. A keresetlevél az az írásbeli beadvány, amellyel a per megindul, és amely a keresetet - vagyis a felperes bírósághoz intézett kérelmét - és a per megindításához szükséges egyéb adatokat tartalmazza. A pert keresetlevéllel kell megindítani, illetőleg azt az ügyvéd által nem képviselt fél bármely bíróságnál vagy a perre illetékes megyei bíróságnál (Törvényszék) jegyzőkönyvbe mondhatja.

A keresetlevélben fel kell tüntetni

  1. az eljáró bíróságot;
  2. a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását (azaz hogy felperes vagy alperes);
  3. az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
  4. azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
  5. a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem) 
  6. Ha a felek közötti jogvitában közvetítői eljárás volt folyamatban, a keresetlevélben erre utalni kell. 
  7. A 2010. január 1. napját követően indult perekben, ha a felperes rendelkezik telefonszámmal, faxszámmal, illetve e-mail címmel, azt a keresetlevélben fel kell tüntetnie.