Ingatlan-nyilvántartási eljárás

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és az ingatlanra vonatkozó jogilag jelentős tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások átvezetésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás.

Folyamatábra

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény - az ingatlan-nyilvántartásról
2004. évi CXL. törvény - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1952. évi III. törvény – a polgári perrendtartásról